aanbod & diensten

Wat bied ik aan?
Huisdier ondersteunde interventies met eigen speciaal gesocialiseerde en getrainde honden en katten. Ik bied activiteiten en ondersteuning bij behandeling met een hond of kat aan voor cliënten en bewoners in instellingen. Dit doe ik in samenwerking en onder begeleiding van professionals in zorg, welzijn en speciaal onderwijs. Of bij mensen thuis in hun huiselijke omgeving.

Voor wie?
Ouderenzorg: psycho-geriatrie / somatiek / hospices / jonge mensen met dementie / Huntington / psychiatrie / gehandicaptenzorg / speciaal onderwijs / welzijn / intramuraal en ambulant – particuliere opdrachten mogelijk.
doelgroep

Wat is het doel en effect?
Het doel is contact maken, opnieuw verbinding maken, motiveren, zorgen voor ontspanning, het verminderen van eenzaamheid en het gestructureerd prikkelen van de zintuigen m.b.v. contact met huisdieren.
De activiteit is gericht op beleving. Cliënten kunnen zelf meedoen maar ook aanschouwen. De nadruk ligt op contact maken met behulp van huisdieren.
effect

Wanneer?
Bezoek op afspraak. Tijdstip in overleg.
Indien gewenst ook op zon- en feestdagen.
Structureel (bijv. wekelijks/maandelijks) bezoek is mogelijk.

Waar?
Provincie Noord Brabant.
Andere provincies in overleg.
Op (zorg/welzijn) locatie of in de thuissituatie.
In een hiervoor bestemde binnen- of buitenruimte.

Kosten?
Voor het opstellen van een maatwerk offerte is overleg vooraf een belangrijke voorwaarde.
kosten

Indien wenselijk voorafgaand aan huisdier ondersteunde interventies adviesgesprek op locatie. Kosten in overleg.

Bij het niet nakomen /tijdig afzeggen van een afspraak wordt 75 % van het overeengekomen bedrag in rekening gebracht.

Financiering is o.a. mogelijk uit persoonlijk budget, PGB, fondsenwerving, sponsoring, subsidie e.d.

Aanvulling:
Huisdier ondersteunde interventies kunnen individueel of in groepsverband worden aangeboden.
Afhankelijk van de aandachtspanne en de mogelijkheden van de deelnemende cliënt(en) duurt een bezoek met een hond en/of kat max. 1,5 uur.
Andere wensen of ideeën graag in overleg.

Contact
vraagmaaike@live.nl