effecten

Uit verschillende onderzoeken is gebleken dat de professionele inzet van huisdieren een activerende en/of therapeutische meerwaarde bieden op verschillende terreinen:

Fysiologie

Verlaagt hartslag en bloeddruk

Kalmerende werking

Stress reducerend

Sociaal gedrag

Bevordert openheid van mensen ten aanzien van hun omgeving

Stimuleert interactie

Vergroot inlevingsvermogen in anderen, met name bij kinderen

Prikkelt zorgvaardigheden

Metafoor voor sociale interacties

Cognitief

Stimuleert geheugen en communicatieve vaardigheden

Vergroot concentratie

Algemene cognitieve vaardigheden kunnen worden verbeterd/vergroot

Zintuiglijke waarnemingen/lichamelijk contact

Fysieke warmte, lichamelijke aanraking voelen van de ander

Op een fysieke manier uiten van affecties naar de ander

Emotioneel

Ervaren van gevoel van verbondenheid met de ander

Positief effect op gevoel van eigenwaarde (een dier is niet veroordelend)

Emoties uiten, verwerken en richting geven

Dieren kunnen als rolmodel dienen

Mogelijkheid tot hechting op een veilige manier vanwege onvoorwaardelijke acceptatie van dieren

Dieren spiegelen gedrag en onderliggend gevoel

Plezier, vrolijkheid, humor, goed gevoel

Structuur en ritme

Anatomisch

Fijne motoriek; bijvoorbeeld aaien, voelen, aanraking, betasten

Grove motoriek; bijvoorbeeld opstaan, wandelen,

In contact de verbinding aangaan

Bevestigend

Toegankelijk

Het dier brengt de mens in contact met zichzelf.